Zavist

Zašto zavidimo drugima

Možda će neko šaljivo izustiti "ljubomoran sam što ćeš biti na moru celo leto", ali zapravo vrlo često jedni drugima zavidimo na mnogo suštinskijim stvarima

Patite li od JOMO ili od FOMO?

U optimalnom scenariju, ljudi se ne upoređuju s drugima, gledaju svoj život i ono što im se dešava, ne pate od toga da imaju ili se zabavljaju kao drugi, i to je apsolutno dobro za mentalno stanje

Bezuslovna ljubav

Bezuslovna ljubav nije bezuslovna tolerancija

Nije ovo tekst o nasilju nad ženama, ali jeste o ljubavi i posledicama pogrešnog shvatanja ljubavi. I o nasilju koje se događa kada ugrozimo tuđe slobode, probijemo drugome lične granice i povređujemo ga - i sve to u ime ljubavi