Božja zemlja

Bog je u Americi bio svuda. Bio je na svakoj njihovoj novčanici. Bio je čak i u školi, na ceremoniji koju smo obavljali svakog jutra, sa desnom rukom pritisnutom uz srce, recitujući "Zakletvu vernosti”