Krah i lekcije iz septembra 2008.

Prvi znaci nadolazeće krize su počeli da se javljaju u martu 2007. kada je došlo do dramatičnog porasta u kašnjenju ispunjavanja obaveza na ime duga i masovnog zaposedanja kolaterala od strane zajmodavaca

Kako je 2008. promenila svet, Srbiju i život svakog od nas

Postoje lideri koji su uspeli da ubede svoje građane da su dovoljno snažni da ih provedu i kroz takvu buru, i možemo samo zamišljati kako bi izgledala Srbija danas da je premijer Mirko Cvetković – on je na to mesto i došao kao stručnjak, sa obrazloženjem da je, u okolnostima sveprisutne krize, idealno da zemlju vodi jedan ekonomista – odlučio da stegne kaiš i udari pravo u "kor" glasačkog tela, odnosno na penzionere