Da li sam ja nacionalno neopredeljeni nacionalista?

Poput mnogih meni sličnih i ja ću se povremeno nazivati Jugoslavenom, ali to će s vremenom postati zamorno i sve ću teže objašnjavati ljudima što to zapravo znači. Moje će biti sve ono što je nekada bilo naše, a njihovo će biti samo ono što je sada slovensko, srpsko ili hrvatsko. I oni će biti nacionalisti, to će mi biti jasno, ali mi neće biti posve jasno što sam ja

Kako je jezik postao tiranin

Riječi čija upotreba treba da bude rezervisana za izrazito rijetke situacije, uslijed upotrebe ili zloupotrebe od mnogih, polako ostaju bez značenja, bez oštrice koju su imale, bez momenta užasa. To se u ovom dobu dešava sa terminima kao što su fašizam, genocid, ekstremizam, sve te riječi sa kojima treba biti pažljiv