Muškarci i žene
Kako da izgradite dobar život Psihologija

Muškarci su stvarno jači od žena. Evo i u čemu

Dečaci se još od malih nogu češće proglašavaju pametnim i sposobnim pa odatle i njihova veća vera u sebe. Suprotno tome, devojčice češće dobijaju poruke da treba više da se potrude (što često i rade), ali retko kada dobiju etiketu kao muškarci, a to je da su briljantne, pametne i veoma sposobne

Muškarci i žene Muškarcima je lakše da prihvate sebe jer se njihov život u našem društvu i dalje mnogo više vrednuje / Ilustracija Freepik
jul 30 2023, 05:00

Podeli

Sudeći po prvim rezultatima mog doktorskog istraživanja, koje se, između ostalog, bavi i rodnim razlikama u pogledu određenih psiholoških faktora, muškarci su jači od žena na polju samoefikasnosti i samoprihvatanja. Šta to konkretno znači? Više veruju u svoje sposobnosti i manje sebe osuđuju i potcenjuju.

Hajde da to malo elaboriram i da vas premijerno uvedem u prve (a potom i u druge) analize koje sam sprovela, a tiču se rodnih stereotipa i toga kako reagujemo na njih.

Muškarci imaju samoefikasnost, žene impostor sindrom

Samoefikasnost predstavlja veru u sopstvene sposobnosti. Osobe sa visokom samoefikasnošću životu pristupaju sa stavom da se sve može uraditi, zbog čega životne izazove vide kao rešive probleme, a ne kao pretnje koje treba izbegavati. U stresnim situacijama, zbog verovanja u sopstvene sposobnosti, pokazuju samopouzdanje. Niska samoefikasnost predstavlja manjak vere u sebe i vodi ka manjem preuzimanju akcija, a manjak akcija doprinosi još većoj nesigurnosti. Osobe sa niskom samoefikasnošću lakše podležu stresu i češće su depresivne u odnosu na ljude sa visokom samoefikasnošću. Prema prvim analizama koje sam sprovela mereći ovu osobinu kod muškarca i žena u okviru svog uzorka, došla sam do saznanja da muškarci imaju viši stepen samoefikasnosti od žena.

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate.

Velike price