Biznis

Ekonomija u doba rata: Da li Ukrajini preti dužničko ropstvo?

Siromašna, korumpirana i zadužena, Ukrajina je februara 2022. dočekala invaziju Rusije. Očekivano, ionako krhki državni budžet našao se pod snažnim pritiskom padajućih prihoda i rastućih potreba finansiranja rata

Predsednik Ukrajine Zelenski / Ukraine Presidency via Bestimage / Bestimage / Profimedia
apr 15 2024, 05:00

Podeli

Nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022, Rusija je vrlo brzo uspela da stabilizuje prvi udar zapadnih sankcija – cene goriva na unutrašnjem tržištu su ostale stabilne, značajan rast u ceni energenata na međunarodnom tržištu i preorijentacija sa evropskog na azijska tržišta održali su ruski izvoz, unutrašnje tržište za ruske kompanije je raslo, značajan deo fizičkog kapitala inostranih kompanija koje su napustile tržište prodat je Rusima po vrlo povoljnoj ceni i finansijska imovina, pre svega oligarha, većinom nije napustila zemlju. Posledično, održani su rastući budžetski prihodi i nizak udeo javnog i ukupnog privatnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP). Štaviše, sa proizvodnjom vrednom 2,24 hilj. mlrd. USD u 2022, Rusija, po prvi put, ulazi u deset zemalja sa najvećim nominalnim BDP-om na svetu.

Sa druge strane, u godini koja je prethodila izbijanju rata, Ukrajina sa 44 miliona stanovnika, BDP-om od 200 mlrd. USD i BDP-om po glavi stanovnika od 4.836 USD spadala je u najsiromašnije zemlje Evrope. U poređenju sa Rusijom, imala je 3,5 puta manje stanovnika, njena proizvodnja je bila oko devet puta i proizvodnja po glavi stanovnika dva i po puta manja (Grafikon 1).

Grafikon 1. Evropa: BDP po stanovniku u 2021. (u tekućim USD)

Izvor: World Development Indicators.

Jedan od najupornijih, višedecenijskih problema ukrajinske ekonomije i društva jeste visoka korupcija koja razjeda privredni rast, investicije i standard života većine njenih građana. Kako bi se suočila sa ovim problemom, Ukrajina je oktobra 2014. usvojila brojne zakone za borbu protiv korupcije. U tu svrhu, osnovane su brojne državne agencije i organi poput Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije (The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine), Nacionalne agencije za prevenciju korupcije (The National Agency on Corruption Prevention) i Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije (The Special Anti-Corruption Prosecutor’s Office). U kasnijoj fazi, osnovan je i Viši sud za borbu protiv korupcije (The High Anti-Corruption Court). Na prvi pogled, moglo bi se zaključiti da je Ukrajina rešila da iskoreni korupciju. Barem je tako bilo na papiru. U praksi, napravljen je slab pomak – prema Transparency International-u (Corruption Perceptions Index), sa 144. mesta na svetu 2013. pala je na 122. mesto 2021. i samim tim ostala među najkorumpiranijim zemljama sveta.

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate ili probajte besplatno mesec dana.

Velike price