Vladimir Đukanović

Vladimir Đukanović je biznismen koji je više od decenije radio u JP Morganu i saradnik Velikih priča.