Ana Banko

Prof. dr Ana Banko je virusološkinja i saradnica Velikih priča. Pogledajte još +

Ona je specijalista mikrobiologije sa parazitologijom i subspecijalista virusologije u virosološkoj laboratoriji Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

HPV

Veza virusa i raka: Zato je važna HPV vakcina

Premda su sve do šezdesetih godina prošlog veka ideju o vezi virusa i raka naučnici smatrali apsurdnom, danas znamo da postoji sedam humanih virusa povezanih sa nastankom kancera od kojih su dva preventabilna vakcinom.