Bolest X

Šta je bolest X o kojoj svi pričaju

Jedna od tema lidera u Davosu bila je priprema za buduću pandemiju. Iako mnogima zvuči kao poziv na paniku ili još gore, tendenciozno planiranje izazivanja krize, stvar je sasvim suprotna i očekivana nakon svega što smo iskusili