Zašto nas tragični događaji čine manje trpeljivim i tolerantnim?

Ubeđujući sebe da verujemo u neke od dogmatski prihvaćenih uverenja trošimo veliku količinu energije, a u dubini duše uglavnom smo svesni da to u šta verujemo nije tačno. Kada bismo priznali sebi ove teške istine, oslobodio bi se veliki deo energije koji bi nam tada stajao na raspolaganju da učinimo ono što je potrebno. A sada je potrebno da stojimo uz svoje bližnje

Bezuslovna ljubav

Bezuslovna ljubav nije bezuslovna tolerancija

Nije ovo tekst o nasilju nad ženama, ali jeste o ljubavi i posledicama pogrešnog shvatanja ljubavi. I o nasilju koje se događa kada ugrozimo tuđe slobode, probijemo drugome lične granice i povređujemo ga - i sve to u ime ljubavi