Boja magije Terija Pračeta

Pračet nikad nije želio biti velikan "ozbiljne" literature, nije težio ka tome da bude Dostojevski, Prust, nije mu čak padalo na pamet da bude blizak velikanu "svog" žanra, Tolkinu