Rafali

Šta nose “rafali”

Nabavka višenamenskog borbenog aviona u prvom redu je političko pitanje, zatim ekonomsko, i na treće mesto možemo da stavimo namenskog korisnika – vojsku