Dete

(Ne) govorite deci da su pametna

Verujem da je većini intuitivno jasno da deci ne treba govoriti da su glupa. Isto tako, verujem da je većini ljudi (možda malo manjoj) takođe intuitivno jasno da decu treba hrabriti i govoriti im da su pametna. No, da li je intuicija pravi vodič kojim se treba rukovoditi u vaspitavanju?