A šta ako smo mi (i naša deca) narcisi

Većina normalnih ljudi će ispoljavati narcisističko ponašanje u retkim situacijama kada je život težak i kada se osećamo frustrirano. To će biti samo ponekada jer je u osnovi narcisističkog ponašanja stanje hronične ugroženosti, a normalni ljudi se ne osećaju uvek tako