Tako je zborio kralj Nikola

Da li su se gospodarske glave Petrovića osećale Srbima ili Crnogorcima i kako su sebe doživljavali ljudi koji su živeli na prostoru današnje Crne Gore trebalo bi da bude potpuno irelevantno za one koji danas sebe smatraju Crnogorcima ili Srbima