Poslednji dan u Belađu: “Komo 2”, kraj

Bio sam zadovoljan obavljenim poslom, ako to tako može da se kaže, kao kad se osvrneš, nakon bilo kog obavljenog posla za sobom, da vidiš kako si ga obavio, i jedini znaš da li je nešto moglo biti bolje, ili nije. Sad sam bio zadovoljan