Poslednji dan u Belađu: “Komo 2”, kraj

Bio sam zadovoljan obavljenim poslom, ako to tako može da se kaže, kao kad se osvrneš, nakon bilo kog obavljenog posla za sobom, da vidiš kako si ga obavio, i jedini znaš da li je nešto moglo biti bolje, ili nije. Sad sam bio zadovoljan

Obavljeno je. Zadovoljan sam. “Komo 2” je završen

'Komo 2' su dve stvari: zastava koju sam nosio sa sobom i raširio je na vrhu Monte San Prima, na kojoj piše 'Živela ponavljanja!', i fotografija koju si ti napravio i na kojoj se to lepo vidi, i druga stvar, sedenje i ispijanje kafe ispred bara 'Sport' sa Augustom, i to je urađeno, to si isto uslikao, to ti je 'Komo 2', te dve slike