U Hrvatskoj se više ne možeš ni razvesti

Sudski službenici već su u šestom tjednu štrajka. Dođu na posao, jave se na porti, prođu detektor metala, a onda sucima pomažu jedino oko neodgodivih predmeta i spisa, al’ ono baš stvarno neodgodivih. Sve ostalo stoji, kao da i ne postoji

Brak

Brak je timska igra za više od dve osobe

Ulaskom u brak mi dobijamo nove uloge supružnika ili partnera na koje treba da se naviknemo i da se u njima ostvarimo, a ako se tu dodaju i roditeljske uloge i njihovo menjanje kroz vreme i različite životne faze i cikluse, onda situacija tek postaje kompleksna