Bezuslovna ljubav

Bezuslovna ljubav nije bezuslovna tolerancija

Nije ovo tekst o nasilju nad ženama, ali jeste o ljubavi i posledicama pogrešnog shvatanja ljubavi. I o nasilju koje se događa kada ugrozimo tuđe slobode, probijemo drugome lične granice i povređujemo ga - i sve to u ime ljubavi