Ivica Mladenović

Ivica Mladenović je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, predavač na Univerzitetu Pariz 1 Panteon-Sorbona i saradnik Velikih priča.