Danijel Sinani

Profesor Danijel Sinani je dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i saradnik Velikih priča.