Raskid

Šta posle raskida

Pored toga kakva je veza zapravo bila, njen kraj će u velikoj meri biti uslovljen onim kako smo tu vezu doživljavali i šta smo od nje očekivali