Psihologija

Ključ za rešavanje (skoro) svih problema: Zagrli to dete u sebi

Veoma je važno sopstvenom unutrašnjem detetu senke pristupiti kao što bismo pristupili bilo kojem uplašenom ili stidljivom detetu, ili detetu koje ide kod stomatologa – nećete mu prepustiti "vođstvo" ili ga "kinjiti". Bitno je naučiti razumeti ga i razdvojiti od "odraslog ja", kaže Štefani Štal, autorka bestselera "Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj – Ključ za rešavanje (skoro) svih problema"