Krah i lekcije iz septembra 2008.

Prvi znaci nadolazeće krize su počeli da se javljaju u martu 2007. kada je došlo do dramatičnog porasta u kašnjenju ispunjavanja obaveza na ime duga i masovnog zaposedanja kolaterala od strane zajmodavaca