Razgovor

Šta u stvari znači “razgovarajte s decom”

Ideja o razgovoru sa decom koji izgleda idilično kao u filmovima je ovde na ozbiljnom testu, jer neće sva deca moći i hteti odmah da razgovaraju, niti će moći jasno da artikulišu svoje kompleksne emocije i misli. Neka će čak reagovati na način koji prepoznajemo kao potpuno neprimeren, u smislu negiranja ozbiljnosti situacije, ili ekstremno negativan, u vidu pozitivnog odnosa prema zločinu