Verovali ili ne, jeste li već čuli da…

Šta bi palo na um intelektualnoj eliti Beograda na jednoj veseloj dedinjskoj zabavi i kako je rastao list koji ovog 28. februara puni 85 godina? Da li je privrženost maršala Tita Paji Patku i drugim stripskim junacima kumovala povesti naše štampe?