Perfekcionizam

Zašto nekima ništa nije dovoljno dobro?

Perfekcionizam je tendencija da se postavljaju izuzetno visoki ili čak nerealno visoki standardi za sebe i druge, te stalno teženje ka savršenstvu. Iako motiviše na postizanje visokih rezultata, perfekcionizam često ima negativan uticaj na mentalno zdravlje