Uspeh i neuspeh

Kako uspeti u neuspehu

Istina je da neuspeh može da vodi ka uspehu, ali samo pod dva uslova. Prvi, da umemo da u svom životu izgradimo atmosferu psihološke bezbednosti u kojoj ćemo otvoreno razmišljati i razgovarati o greškama. I drugi, da razumemo koji tip greške nam se desio i na osnovu toga definišemo svoj prvi korak ka uspehu