Nigel u ponoć

Ponovo će nam tvrditi da niko nije zainteresovan za klasičnu muziku. Po novoj doktrini na našim TV stanicama takva muzika treba da služi samo za zabavu