Marburg virus

Smrtonosni virus koji je mogao da bude beogradski

Godine 1967. iznenadno je obolelo laboratorijsko osoblje triju evropskih gradova: Marburga i Frankfurta u Nemačkoj, kao i Beograda u tadašnjoj Jugoslaviji. Pomenute laboratorije bavile su se proizvodnjom vakcine protiv dečje paralize.