Leave The World Behind

Kako da preživite kraj sveta

Uprkos porukama dominantne individualističke kulture koje nam govore kako sve možemo sami, film "Leave The World Behind" predstavlja dobar "šamar realnosti" da vidimo koliko ne možemo sami