U zemlji izlazećih tehnologija

Moje ime je stajalo ispisano na kovertama u kojima bi poverljivi tehnički materijali iz Japana stizali u naš štab. Nisam ni sanjao da ću kao inženjer telekomunikacija doći u takvu situaciju. Da najnaprednija telekom kompanija na svetu razmenjuje važne informacije, svoj know-how, sa najboljim operatorom mobilne telefonije u našem delu Evrope preko tamo nekog Bojan-sana. U suštini, živeo sam san jednog telekom inženjera