Magija silicijuma, softvera i kapitala

Pandemija koronavirusa, pokidani lanci snabdevanja, trvenja Kine i Tajvana i strah od kineske tehnološke dominacije pokrenuli su neviđeni investicioni ciklus u proizvodnji čipova. Intel ne štedi milijarde dolara da prvi "jaše" na tom talasu

Žena

Biti dopadljiva ili pametna? Izbor zbog kog su žene uvek na gubitku

Profesionalno uspešne žene nalaze se pred dve vrste pretnji – ako se konformiraju svojoj rodnoj ulozi, bivaju percipirane kao „tipične žene" i imaju šanse da rade tipične ženske poslove koji često u društvu nisu visoko vrednovani. Ako se identifikuju sa svojom profesionalnom ulogom (kao liderka ili menadžerka u tipično muškoj industriji), čak i ako im se prizna kompetentnost, izgubiće na dopadljivosti