Ja Morant

Hej Dža, nisi gangster

Kako je nosilac novog NBA talasa u bundi od nerca i sa repetiranim pištoljem izmafijašio sopstvene izglede o velikoj karijeri. Kako će se izvući?