Bivši dječak Dražen Ričl

Zvali su ga Zijo, a još od detinjstva - Para. Ovo je, na dan saobraćajne nesreće koja je sve promenila, priča o njemu. O njegovom duhu koji i dalje svira, i duši jednog grada