Dilan Dog, noćna mora koja traje

Da li tih boljih dana ima za strip o Dilanu Dogu? To je velika misterija. Serijal je bukvalno resetovan, suva drenovina isceđena i novoj urednici ostaje veoma težak posao da stvari održi bar na kakvom-takvom nivou