Da li se ovaj svet nekako drži na leđima Brusa Springstina?

Springstinov paradoks je i taj da je kao dezerter iz mobilizacije za Vijetnam postao s godinama i glas ratnih veterana koji su deo američke margine. Publiku više drži ta energija i te emocije od klasnog statusa i političkih poruka. A i nekim radnicima bliži je zov desnice od Brusovih introspekcija, solidarnosti i melanholije