Saudijska revolucija mogla bi da promeni svet

Muhamed ibn Salman neće pretvoriti Saudijsku Arabiju u državu po zapadnim principima, bilo da se radi o društvenom uređenju, poštovanju ljudskih prava i sloboda, uključujući manjinska, religiozna ili seksualna, ali će kraljevina na Arabijskom poluostrvu biti znatno bolje mesto za život i neće biti planetarni sponzor srednjovekovnog rigidnog islama