HPV

Veza virusa i raka: Zato je važna HPV vakcina

Premda su sve do šezdesetih godina prošlog veka ideju o vezi virusa i raka naučnici smatrali apsurdnom, danas znamo da postoji sedam humanih virusa povezanih sa nastankom kancera od kojih su dva preventabilna vakcinom.