Zoran Grac

Zoran Grac je istoričar koji radi u izdavaštvu, posetilac maratona i muzičkih festivala.