Suncanje

Uspomene sa letovanja na našoj koži

Koža je najveći organ, neverovatnog kapaciteta pamćenja kada je štetno zračenje u pitanju: da, tu su sva ona nespretna "gorenja" dok smo pridremali na plaži, kad smo zaboravljali ili smo smatrali nepotrebnim da se zaštitimo od sunca