Tačka u kojoj briga postaje anksioznost

Put oslobođenja od anksioznosti ne možemo tražiti u pukoj racionalnosti i logici, jer se naša reakcija ne odnosi na situaciju kakva ona jeste u stvarnosti, nego kakva se javlja u nama, a koja se tiče naših životnih bitaka i rana koje iz njih nosimo