Ko je kriv za (ponovnu) pojavu sifilisa?

Svaki broj obolelih ostaje neprihvatljivo visok za bolest koja više ne bi trebalo da postoji. Jedan od razloga je i smanjeno korišćenje kondoma kao zaštite od polno prenosivih bolesti jer su svi ležerniji