Dišpet za duvanski dim

Nema nikakve sumnje da sam dugo i vrlo predano radio u korist vlastite štete i trudio se skratiti vlastiti život. Ali to bi, valjda, trebalo biti jedno od mojih osnovnih ljudskih prava. Ili nije?