Bolnica

Najneobičnija psihijatrijska bolnica u bivšoj Jugoslaviji

Zavod "Jakeš" bio je primer uspešno primenjene politike samoupravljanja, po svoj prilici potpunije i bolje nego van njegovih granica, a samopoštovanje pacijenata stvarano je pruženom mogućnošću da zarade i raspolažu svojim novcem, funkcijama koje su im dodeljivane i utiskom da nisu samo objekti lečenja