Porsche 911

Porsche 911, pokretno umetničko delo

Nasleđe najpopularnijeg modela kompanije Porsche nije lišeno kontroverzi i cenzurisanja biografije. Ovo je priča o putu od neostvarenog austrijskog slikara i njegovih kolaboracionista, do MoMA muzeja u Njujorku