Kako je Srbija doživela demografski slom

Mladi ljudi donose odluku o tome da li da zasnuju porodicu ili emigriraju na osnovu svoje percepcije perspektive dobrog života u rodnoj zemlji. Trend pada u stopi rađanja i uporna emigracija mladih, ubedljivo govore o trendu koji je, barem u srednjem roku, neizlečiv