Telesna dismorfija

Kad te ogledalo laže

Tamo gde se gubi nit „zdravog" nezadovoljstva fizičkim izgledom, počinje dublji psihički poremećaj koji se zove dismorfofobija ili telesna dismorfija