Senka kralja Aleksandra nad bosanskom zlatnom groznicom

Koncesiju za rudnik u Varešu kralj Aleksandar je dodijelio Britancima, čak ni socijalističke vlasti nisu se smjele igrati koncesijama Kraljevine Jugoslavije, koje su istekle tek 2000. godine. Ni sam Tito nije se usuđivao uzeti ni kilu te rude, svjedočio je Pavo Vukančić, nekadašnji rukovodilac vareških rudnika