Relacionizam

Relacionizam: Ideologija fudbalske slobode

Relacionizam se svodi na potpuno prihvaćanje kaosa nogometne utakmice, uranjanje u nepredvidljivost i baziran je na odnose između igrača; što rade, gdje se kreću, kako komuniciraju i prepoznaju li iste prilike za prelamanje utakmice